Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Lopatová

Meziválečná architektura na Moravském Slovácku

Příspěvek Kateřiny Lopatové podává zprávu o charakteru meziválečné architektury ve třech významných městech Moravského Slovácka: Hodoníně, Břeclavi a Kyjově. V úvodu popisuje autorka obecnou situaci regionu, který byl dříve chápán jako zemědělská oblast s pevnou lidovou a folklórní tradicí. Projekty moderních staveb, které se začínají prosazovat koncem dvacátých let, proto narážely na odpor a nevoli. I přesto zde nakonec vzniklo několik hodnotných realizací, jejichž návrhy vypracovali ve valné většině architekti etablovaní v jiných krajích.


< zpět