Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jindřich Toman

Dostaveníčko všech pokrokových lidí. Kupkova putovní výstava 1905-1907 a její ohlas

Studie Jindřicha Tomana reflektuje ohlas putovní výstavy Františka Kupky v Čechách a na Moravě v letech 1905-1907 a zároveň poukazuje na utváření kritického diskursu jeho díla v prvním desetiletí 20. století. Z několika měst, v nichž se výstava uskutečnila a kde vzbudila řadu polemických i skandálních reakcí, se autor zaměřuje na Kolín a Prostějov. Autentické kritiky přítomných prací zpřístupňuje čtenáři prostřednictvým četných citací z dobových periodik i vlastních Kupkových dopisů a poznámek.


< zpět