Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kateřina Engstová

Vidění ženy ve slunci císařem Augustem

Autorka se věnuje ikonografickému tématu Vidění ženy ve slunci císařem Augustem, jehož zobrazení je součástí emauzského cyklu. Při rozboru vychází z literárního díla Cronica Boemorum Jana Marignoly, kde se scéna vidění vyskytuje několikrát. Vedle kritického zkoumání vzájemných vazeb Marignolovy kroniky a malby v ambitu emauzského kláštera hledá autorka důvody zobrazení tohoto námětu, mezi něž patří též možnost představení samého císaře i jeho úcty k Panně Marii.


< zpět