Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jan Chlíbec

Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci

V obsáhlé studii autor postihuje vztah českého reformačního prostředí k osobě florentského kazatele Girolama Savonaroly. Jeho kritické názory se šířily především mezi utrakvisty a českými bratry, na něž působil i silným osobním příkladem. Savonarolovu oblibu navíc zvyšovala jeho násilná smrt, jež byla srovnávána s mučednickou smrtí Jana Husa. Předkládaný příspěvek se dotýká všech podstatných vlivů Savonarolova myšlení na českou reformaci 15. a 16. století, s důrazem na jeho úvahy o významu, statusu a charakteru výtvarných děl.


< zpět