Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Maria Theisen

Anmerkungen zur Ikonographie des Titelblatts der Goldenen Bulle, Österreichische Nationalbibliothek cod. 338

Článek pojednává o titulním listě Zlaté buly, který představuje jeden z vrcholů iluminátorského umění doby Václava IV. Jelikož se na jeho výzdobě uplatnili mistři staré i nové generace dvorských iluminátorů, můžeme kodex chápat jako důležitou slohovou spojku mezi biblí Václavovou a Antverpskou. Autorka studie se kromě těchto otázek dotýká i ikonografie okrajové výzdoby Zlaté buly, jejíž význam vysvětluje v intencích Václavovy panovnické ideologie.


< zpět