Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Michal Šroněk - Jiří Roháček - Petr Daněk

Václav Trubka z Rovin - studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze

Tématem příspěvku je osobnost Václava Trubky z Rovin, jímž se autoři zevrubně zabývají v souvislosti s jeho mecenášskou činností. Tento významný pražský měšťan s utrakvistickým vyznáním objednal roku 1604 monumentální nástěnnou malbu Posledního soudu v kostele Panny Marie před Týnem, kterou zhotovili dva malíři: Jan Jindrovský a Ferdinand z Eysern. Tomu autoři připisují také dosud anonymní malbu Nanebevzetí Panny Marie v kapli sv. Zikmunda ve Svatovítské katedrále. Vedle toho se článek věnuje i otázce modifikace uměleckého díla pro objednavatele rozdílného náboženského vyznání.


< zpět