The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/1999

Articles

Kateřina Engstová

Vidění ženy ve slunci císařem Augustem

Emperor August's Vision of a Woman in the Sun

pp. 258-265 (German summary)

| summary |

Maria Theisen

Anmerkungen zur Ikonographie des Titelblatts der Goldenen Bulle, Österreichische Nationalbibliothek cod. 338

Notes on the Iconography of the Title Page of the Golden Bull in the Austrian National Library, cod. 338

pp. 266-277 (Czech summary)

| summary |

Jan Chlíbec

Názory Girolama Savonaroly na výtvarné dílo a jejich vztah k české reformaci

The Views of Girolamo Savonarola concerning the Work of Art and Their Relation to the Czech Reformation

pp. 278-294 (English summary)

| summary |

Michal Šroněk - Jiří Roháček - Petr Daněk

Václav Trubka z Rovin - studie o měšťanském mecenátu v rudolfínské Praze

Václav Trubka of Roviny - a Study of Civic Patrons in Rudolfinian Prague

pp. 295-308 (German summary)

| summary |

Jindřich Toman

Dostaveníčko všech pokrokových lidí. Kupkova putovní výstava 1905-1907 a její ohlas

Meeting Place of All Progressive People: Kupka's 1905-1907 Traveling Exhibition and Its Reception

pp. 309-320 (English summary)

| summary |

News

Petr Sommer

Významné výročí Anežky Merhautové-Livorové

Important Anniversary of Anežka Merhautová-Livorová

p. 321

Polana Bregantová

Bibliografie Anežky Merhautové 1995-1999

Bibliography of Anežka Merhautová from 1995-1999

pp. 321-322

Kateřina Lopatová

Meziválečná architektura na Moravském Slovácku

Interwar Architecture in the Slovácko of Moravia

pp. 322-336

| summary |

Reviews

Milena Bartlová

Olga Kotková, Hans Raphon. 500 let pašijového oltáře z Göttingenu - 500 Jahre des Passionsaltar aus Göttingen

pp. 336-337

Jiří Pešek

Katarzyna Cieślak, Tod und Gedenken

pp. 337-339

Jiří Pešek

Pavel Vlček - Ester Havlová, Praha 1610-1700. Kapitoly o architektuře raného baroka

pp. 340-342

Anděla Horová

Salony v české kultuře 19. století

pp. 342-343

Otto M. Urban

Jan Konůpek. Poutník k nekonečnu. A Pilgrim to Infinity

pp. 343-344

Annotations

pp. 345-346

New Additions to Literature on Art History

pp. 346-348