Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2005

Články

Martina Kratochvílová

K provenienci Křižovnického a Staroměstského graduálu

Zur Provenienz des Kreuzherren- und des Altstädter Graduales

s. 323-334 

| detail |

Jana Zapletalová

Mezi Boloňou a Krakovem. Život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653-1710)

Between Bologna and Krakow: The Life and Work of the Italian Painter Innocenzo Monti (1653-1710)

s. 335-346 

| detail |

Adam Hnojil

Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe (1804-1855) ve druhé čtvrtině 19. století. Ideologický kontext kultury

Die Denkmäler des Bildhauers Josef Max (1804-1855) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der ideologische Kontext der Kultur

s. 347-365 

| detail |

Tomáš Hříbek

Karel Teige and the ´wissenschaftliche Weltauffassung´

Karel Teige a "wissenschaftliche Weltauffassung"

s. 366-384 

| detail |

Zprávy

Lubomír Konečný

Prolegomena k interpretaci lodžie Valdštejnského paláce v Praze

s. 385-388 

| detail |

Tomáš Malý - Radka Miltová

Svět "historií" v osvícenské době - umělecký odkaz Josefa Ceregettiho

s. 388-395 

| detail |

Polemika

Roman Lavička

Jihočeské pozdně gotické kostely. Reakce na článek Hynka Látala

s. 395-400 

Hynek Látal

Odpověď Romanu Lavičkovi

s. 401-402 

Recenze

Milena Bartlová

Michael V. Schwarz, Visuelle Medien im christlichen Kult

s. 402-405

Zuzana Všetečková

Hartmut Scholz - Ivo Rauch - Daniel Hess (ed.), Glas. Malerei. Forschung. - Hartmut Scholz, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Mittelfranken und Nürnberg (extra muros)

s. 405-409 

Ivo Kořán

Sylva Dobalová, Mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou. Pašijový cyklus Karla Škréty

s. 409-411 

Rostislav Koryčánek

Vladimír Šlapeta - Pavel Zatloukal, Lubomír Šlapeta (1908-1983) - Čestmír Šlapeta (1908-1999). Architektonické dílo

s. 412-414 

Anotace

s. 415-416

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 416-422