Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lubomír Konečný

Prolegomena k interpretaci lodžie Valdštejnského paláce v Praze

Přestože byla Valdštejnskému paláci v Praze věnována poslední dobou zvýšená pozornost, nepodařilo se dosud přesvědčivě vysvětlit vizuální a literární zdroje ani smysl výzdoby jeho saly terreny. Zpráva přináší nový způsob čtení tohoto díla a spojuje hlavní fresky na západní stěně s událostmi Trójské války.


< zpět