Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Hříbek

Karel Teige and the ´wissenschaftliche Weltauffassung´

Článek reaguje na polemiku mezi Simone Hainovou a Rostislavem Šváchou ohledně Teigovy spřízněnosti s logickým empirismem, o níž hovořila Hainová, zatímco Švácha ji odmítl. Autor ukazuje, že názory Hainové jsou neudržitelné. Zároveň oponuje Šváchovi, že doktrinářská absence logického empirismu u Teiga neznamená, že u něho nenalezneme některá širší východiska, s touto tendencí společná.


< zpět