Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jana Zapletalová

Mezi Boloňou a Krakovem. Život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653-1710)

Italský malíř Innocenzo Monti pracoval během života v několika evropských zemích. Na Moravě se podílel ve spolupráci se štukatérem Baldassarrem Fontanou zejména na výzdobě premonstrátské knihovny v Klášterním Hradisku poblíž Olomouce. Příspěvek si všímá Montiho životních osudů, jeho nejdůležitějších prací i jejich kolísavé kvality.


< zpět