Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Adam Hnojil

Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe (1804-1855) ve druhé čtvrtině 19. století. Ideologický kontext kultury

Josef Max patří k okruhu německých sochařů ze severních Čech, jejichž tvorba byla dosud opomíjena. Autor studie poukazuje na ideologické pozadí těchto postojů a pokouší se Maxova díla, z nichž nejznámějším je pražský pomník císaře Františka I., rehabilitovat v českém i evropském kontextu.


< zpět