The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

4/2005

Articles

Martina Kratochvílová

K provenienci Křižovnického a Staroměstského graduálu

The Provenance of the Křižovnický and Staroměstský Graduals

pp. 323-334 (German summary)

| detail |

Jana Zapletalová

Mezi Boloňou a Krakovem. Život a dílo italského malíře Innocenza Montiho (1653-1710)

Between Bologna and Krakow: The Life and Work of the Italian Painter Innocenzo Monti (1653-1710)

pp. 335-346 (English summary)

| detail |

Adam Hnojil

Pomníková tvorba sochaře Josefa Maxe (1804-1855) ve druhé čtvrtině 19. století. Ideologický kontext kultury

The Monuments of the Sculptor Josef Max (1804-1855) in the early 19th Century. The Ideological Context of Culture

pp. 347-365 (German summary)

| detail |

Tomáš Hříbek

Karel Teige and the ´wissenschaftliche Weltauffassung´

Karel Teige a "wissenschaftliche Weltauffassung"

pp. 366-384 (Czech summary)

| detail |

News

Lubomír Konečný

Prolegomena k interpretaci lodžie Valdštejnského paláce v Praze

Prolegomena to an Interpretation of the Loggia in Valdštejn Palace in Prague

pp. 385-388 

| detail |

Tomáš Malý - Radka Miltová

Svět "historií" v osvícenské době - umělecký odkaz Josefa Ceregettiho

The World of 'History' in the Enlightenment - the Artistic Legacy of Josef Ceregetti

pp. 388-395 

| detail |

Polemics

Roman Lavička

Jihočeské pozdně gotické kostely. Reakce na článek Hynka Látala

Late Gothic Churches in South Bohemia. A Response to the Article by Hynek Látal

pp. 395-400 

Hynek Látal

Odpověď Romanu Lavičkovi

A Response to Roman Lavička

pp. 401-402 

Reviews

Milena Bartlová

Michael V. Schwarz, Visuelle Medien im christlichen Kult

pp. 402-405

Zuzana Všetečková

Hartmut Scholz - Ivo Rauch - Daniel Hess (ed.), Glas. Malerei. Forschung. - Hartmut Scholz, Die Mittelalterlichen Glasmalereien in Mittelfranken und Nürnberg (extra muros)

pp. 405-409 

Ivo Kořán

Sylva Dobalová, Mezi výtvarnou tradicí a jezuitskou spiritualitou. Pašijový cyklus Karla Škréty

pp. 409-411 

Rostislav Koryčánek

Vladimír Šlapeta - Pavel Zatloukal, Lubomír Šlapeta (1908-1983) - Čestmír Šlapeta (1908-1999). Architektonické dílo

pp. 412-414 

Annotations

pp. 415-416

New Additions to the Literature on Art History

pp. 416-422