Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Tomáš Malý - Radka Miltová

Svět "historií" v osvícenské době - umělecký odkaz Josefa Ceregettiho

Mezi několika zajímavými osobnostmi královského města Chrudimi v letech 1750-1850 působil malíř a "písmák" Josef Ceregetti. Autoři studie se zaměřují na jeho literární díla, z nichž nejznámější je Historia chrudimská, nejstarší kronika města Chrudimi, zachycující události let 888-1789.


< zpět