Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Kratochvílová

K provenienci Křižovnického a Staroměstského graduálu

Článek se věnuje dvěma iluminovaným rukopisům z druhé poloviny 16. století, které jsou majetkem Národní knihovny v Praze. Zatímco u Křižovnického graduálu poopravuje jeho dosavadní předpokládanou provenienci, Staroměstský graduál identifikuje s konkrétním staroměstským literárním bratrstvem.


< zpět