Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1999

Články

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika

Kloster Strahov. Seine Gründung und die romanische Basilika

s. 154-168

| detail |

Petr Pavelec

Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu

Wandmalerei mit dem Glücksrad in einem Raum der Burg Strakonice

s. 169-174

| detail |

Markéta Baštová

Plastika saského Freiberku 1. čtvrti 16. století. Příspěvek k dílu Mistra týneckého Zvěstování

Die sächsisch-freiberger Plastik des 1. Viertels des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Werk des Meisters der Maria-Teinitzer Verkündigung

s. 175-194

| detail |

Martin Pavlíček

K dílu Matyáše Bernarda Brauna

Zum Werk von Matthias Bernhard Braun

s. 195-202

| detail |

Matthew S. Witkovsky

Envisaging the Gendered Center: Prague's Municipal Building and the Construction of a "Czech Nation," c. 1880-1914

Touha po středním (ná)rodě: Obecní dům pražský a utváření "českého národa" v letech 1880-1914

s. 203-220

| detail |

Archiv

Zdenek Primus

Jiří Padrta, Marcel Duchamp

s. 221-238

| detail |

Recenze

Tomáš Hříbek

Thierry de Duve, Kant after Duchamp

s. 238-241

Pavel Kalina

Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách

s. 241-243

Pavel Vlček

Dvě knihy o barokní architektuře

s. 244-247

Helena Lorenzová

Roman Prahl (ed.), Posedlost kresbou

s. 247-249

Anotace

s. 250-251

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 251-253