Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Pavelec

Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu

Nástěnná malba kola Štěstěny v starém paláci strakonického hradu byla odkryta v letech 1994-1995. Jde o nejstarší českou dochovanou nástěnnou malbu s tímto motivem, jehož původ můžeme sledovat už v antické mytologii. V souvislostech se vznikem stavby i s ohledem k formálnímu charakteru byla malba datována do poslední čtvrti 13. století. Autor článku dále pojednává v širších souvislostech o její genezi a významu.


< zpět