The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/1999

Articles

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika

Strahov Monastery. Its Founding and Romanesque Basilica

pp. 154-168 (German summary)

| detail |

Petr Pavelec

Nástěnná malba kola Štěstěny v komnatě strakonického hradu

The Mural of the Wheel of Fortune in the Chamber of the Strakonice Castle

pp. 169-174 (German summary)

| detail |

Markéta Baštová

Plastika saského Freiberku 1. čtvrti 16. století. Příspěvek k dílu Mistra týneckého Zvěstování

Statue of Saxon Freiburg from the First Quarter of the 16th Century. Contribution to the Work of the Master of Týn Annunciation

pp. 175-194 (German summary)

| detail |

Martin Pavlíček

K dílu Matyáše Bernarda Brauna

On the Work of Matthias Bernard Braun 

pp. 195-202 (German summary)

| detail |

Matthew S. Witkowsky

Envisaging the Gendered Center: Prague's Municipal Building and the Construction of a "Czech Nation," c. 1880-1914

Touha po středním (ná)rodě: Obecní dům pražský a utváření "českého národa" v letech 1880-1914

pp. 203-220 (Czech summary)

| detail |

Archives

Zdenek Primus

Jiří Padrta, Marcel Duchamp

pp. 221-238

| detail |

Reviews

Tomáš Hříbek

Thierry de Duve, Kant after Duchamp

pp. 238-241

Pavel Kalina

Milada a Oldřich Radovi, Kniha o sklípkových klenbách

pp. 241-243

Pavel Vlček

Dvě knihy o barokní architektuře

pp. 244-247

Helena Lorenzová

Roman Prahl (ed.), Posedlost kresbou

pp. 247-249

Annotations

pp. 250-251

New Additions to Literature on Art History

pp. 251-253