Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Pavlíček

K dílu Matyáše Bernarda Brauna

Martin Pavlíček přináší ve svém článku několik podstatných příspěvků k Braunovu dílu. Vedle rozboru neobvyklé ikonografie Immaculaty v Nedělišti u Hradce Králové a nového datování soch tří církevních Otců v Lysé nad Labem, uvádí čtyři nová připsání. Na základě stylové analýzy přisuzuje Braunovi tato díla: řezbu Ukřižovaného Krista ze zámecké kaple v Jemništi, kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého z Bechyně-Zářečí, řezbu sv. Matouše z kaple sv. Vojtěcha v Terešově u Rokycan a kamennou sochu sv. Jana Nepomuckého z Choustníkova Hradiště.


< zpět