Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Zdenek Primus

Jiří Padrta, Marcel Duchamp

V archivu je zásluhou Zdenka Primuse publikována převážná část monografie Marcela Duchampa z pera Jiřího Padrty, kterou připravoval Odeon k vydání v roce 1971. Nedávný nález neúplného obtahu této knihy, z jejíchž necelých tří desítek chybějících úvodních stránek byly otištěny úryvky v Sešitech pro literaturu a diskusi, je po nedávném vydání Chalupeckého díla nejen dalším cenným přínosem do české duchampovské literatury, ale i výrazným podnětem k možnému srovnání obou prací.


< zpět