Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Markéta Baštová

Plastika saského Freiberku 1. čtvrti 16. století. Příspěvek k dílu Mistra týneckého Zvěstování

Studie Markéty Baštové je věnována výkladu díla Mistra týneckého Zvěstování v souvislosti s plastikou saského Freiberku. Přestože saská východiska jeho prací jsou připomínána v starší české literatuře, nalézá autorka řadu nových paralel, vlivů a zajímavých vývodů. Kromě jiného uvažuje též o tom, zda umělec, s nímž jsou spojována raná díla Mistra týneckého Zvěstování, nepocházel ze Saska a nebyl školený v dílně Mistra apoštolů freiberského dómu.


< zpět