Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Anežka Merhautová - Petr Sommer

Strahovský klášter. Jeho založení a románská bazilika

Strahovský klášter byl založen zřejmě v roce 1140 z iniciativy olomouckého biskupa Jindřich Zdíka, českého knížete Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy. O okolnostech vzniku, o prvním osazení a dalších událostech souvisejících s ranou existencí kláštera vypovídá první část předkládané studie. V druhé části se autoři zaměřují na původní románskou baziliku, jejíž podobu rekonstruují na základě nedávného vědeckého průzkumu.


< zpět