Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Matthew S. Witkovsky

Envisaging the Gendered Center: Prague's Municipal Building and the Construction of a "Czech Nation," c. 1880-1914

Hlavním tématem Witkovského studie je interpretace projevů českého národního uvědomování a vzniku českého národního diskursu. K tomu autor obratně využívá modelu lingvistické analýzy Jacquese Lacana. Do jádra problému národního uvědomění staví mytickou osobu Libuše, ztělesňující podle něho jak falickou matku, tak touhu po sloučení rodů, odrážející se v české gramatice v kategorii středního rodu. Velkou část studie věnuje Witkovsky budově Obecního domu, se zaměřením na výklad symbolických významů jeho výzdoby.


< zpět