Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

3/2022

Úvod editorek

Barbora Kundračíková – Fedora Parkmann

Photo: Science: Art History. Mutual Interactions in the Era of the New Universalism

Foto. Věda. Dějiny umění. Vzájemné interakce v době nového univerzalismu

s. 259–264

| detail | PDF |

Články

Martin Jürgens

‘A Crowd of Mercurial Globules’: Microscopic Examination as a Precursor to Etching Daguerreotypes in 1839 and 1840

„Shluk rtuťových kapek“. Mikroskopické pozorování jako předstupeň leptání daguerrotypií v letech 1839 a 1840

s. 265–278

| detail | PDF |

Kelley Wilder

Photographs, Science and the Expanded Notebook

Fotografie, věda a rozšířený zápisník

s. 279–289

| detail | PDF |

Anaïs Mauuarin

Photographers in the Museum: French Anthropology and the Aesthetic of Images (1930–1950)

Fotografové v muzeu: Francouzská antropologie a estetika fotografických snímků (1930–1950)

s. 290–302

| detail | PDF |

Zprávy

Magdalena Vukovic – Andrea Fischer

The Camera as a Tool in Geography: Parallels between Friedrich Simony’s Pictures of the Dachstein and the Use of Photographic Images in Geography Today

Fotoaparát jako nástroj geografie: Paralely mezi snímky Dachsteinu Friedricha Simonyho a využitím fotografie v současné geografii

s. 303–311

| detail | PDF |

Nadiia Bernard Kovalchuk

Scientific Imagery Re-Coded: The Appropriation of Scientific Photography Aesthetics in The Late Soviet Non-Official ‘Creative’ Photography, Oleg Maliovany’s Case

Překódování vědeckého zobrazení. Apropriace estetiky vědecké fotografie v neoficiální „tvůrčí“ fotografii pozdní sovětské éry – případ Olega Maliovanyho

s. 312–324

| detail | PDF |

Recenze

Alena Pomajzlová

Eva Bendová — Ondřej Váša, Od balonu ke kosmickému vědomí. Aviatické eseje o české letecké duši

s. 325–327

| detail |

Susanna Pasquali

Taťána Petrasová (ed.), Pietro Nobile (1776–1854). Neoclassicism between Technique and Beauty

s. 327–328

| detail |

Lenka Bydžovská

Petr Wittlich, Rodin

s. 329–331

| detail |

Vendula Hnídková

Jasna Galjer, The Foreign Designer. Antoinette Krasnik and the Wiener Moderne

s. 332–333

| detail |

Karolína Fabelová

Catherine Krahmer, Julius Meier-Graefe. Ein Leben für die Kunst

s. 334–336

| detail | | PDF |

Marie Foltýnová

Zuzana Křenková — Vladislava Říhová — Michaela Čadilová (edd.), Sochy a města — Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989

s. 336–339

| detail |

Anotace

s. 340–343

Česká resumé / English summaries

s. 344–349