Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Kelley Wilder

Photographs, Science and the Expanded Notebook

Článek se zabývá fotografiemi a vědeckými zápisníky a prosazuje koncept rozšířeného zápisníku, jímž objasňuje vzájemné vlivy fotografické a vědecké praxe na počátku 20. století, kdy fotografii intenzivně využívala celá řada vědeckých oborů. K analýze fotografií a vědeckých poznámek využívám zápisníky britského chemika Williama Crookse a amerického geologa Hermana LeRoye Fairchilda a tvrdím, že je třeba zohlednit i jiné formy zápisníku, v krabicích, katalozích a sbírkách. Fotografie poté, co pronikla do vědeckých zápisníků, narušila obvyklou strukturu písemných záznamů na papíře. Abych tento jev prozkoumal, zabývám se v článku třemi konkrétními oblastmi: zápisníkem rozšířeným do prostoru, katalogem fotografií a fotografickými experimenty. Crookesovy zápisníky naznačují existenci paralelních systémů číslování fotografií a systémů ukládání skleněných negativů, což zde označuji pojmem „rozšířený zápisník“. Stránky zápisníku také vypovídají o velkém rozsahu fotografické dokumentace ovlivňující jeho vědecké experimenty. Fairchildův ucelenější archiv ukazuje, jak vědec v průběhu určitého období uspořádal poznatky v katalogu fotografií, které sám pořizoval, ale shromažďoval i referenční snímky jiných autorů. Fairchildův rozsáhlý výzkum pohoří Pinnacle Ridge v Rochesteru ve státě New York ukazuje, jak spojil různé metody zaznamenávání poznámek z geologie a fotografie. V obou příkladech rozšířených zápisníků slouží fotografie jako pracovní vyobrazení. Crookes a Fairchild v nich předkládají svá pozorování a stanovují teorie o tom, co by měli vidět čtenáři, což se později odráží v oficiálních, vědeckých publikacích. Článek ukazuje, jak využívání fotografických technik a materiálů vytváří určitý systém vědecké práce od laboratoře či terénu až po publikování.Kontakt na autora:

kwilder@dmu.ac.uk


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0303

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:1d73f1e0-5000-47a7-ba94-ce6e51c3731a

< zpět