Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marie Foltýnová

Zuzana Křenková — Vladislava Říhová — Michaela Čadilová (edd.), Sochy a města — Morava. Výtvarné umění ve veřejném prostoru 1945–1989


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0312

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:8db7b795-ac0c-4847-82ea-ff6ab0abcecf

< zpět