Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Magdalena Vukovic – Andrea Fischer

The Camera as a Tool in Geography: Parallels between Friedrich Simony’s Pictures of the Dachstein and the Use of Photographic Images in Geography Today

Ledovce jsou dnes ikonami, hlídkami a archivy antropogenní změny klimatu. Tyto funkce se vyvinuly v průběhu století rozvoje geověd a úzce souvisejí s dějinami fotografie, jak ukážeme na díle Friedricha Simonyho. Rakouský průkopník geografie a první profesor tohoto oboru na vídeňské univerzitě zkoumal od roku 1840 a v následujících padesáti letech horský masiv Dachstein v Severních vápencových Alpách. Simony zpočátku prováděl měření, sbíral horniny i další vzorky a krajinu zachycoval v podrobných kresbách. Fotografii začal využívat, když ji uznal za technicky dostatečně vyspělou. Od roku 1875, po mnoho dalších let podnikal náročné výpravy s cílem fotografovat Dachstein. Byl jedním z prvních propagátorů fotografie a považoval ji za důležitý nástroj poznání v geografii. Na univerzitě studenti využívali jeho snímky při studiu a zároveň se učili, jak takový materiál pořizovat. Simonyho fotografie v četných odborných časopisech patřily k prvním ilustracím svého druhu a pomáhaly mu vizuálně podporovat své argumenty. Opakované fotografování ledovců v rozpětí mnoha let představuje jeho nejznámější odkaz. V současnosti nám tyto snímky umožňují mimořádně podrobnou analýzu změn dachsteinských ledovců. Fotografická časová osa ledovců, kterou vytvořil za svého života, obsahuje unikátní informace o ústupu ledovců v průběhu antropogenní klimatické změny. V interdisciplinárním výzkumném projektu se glacioložka Andrea Fischer a historička fotografie Magdalena Vukovic zabývají fotografiemi Dachteinu Friedricha Simonyho ze dvou zcela odlišných perspektiv. Právě tato součinnost různých přístupů umožňuje odhalit komplexní význam snímků a jejich využití.Kontakt na autora:

m.vukovic@bonartes.org / andrea.fischer@uibk.ac.at


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0305

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:1f1a5805-3ce6-43c0-be7b-1b01449e6784

PDF

< zpět