Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Jürgens

‘A Crowd of Mercurial Globules’: Microscopic Examination as a Precursor to Etching Daguerreotypes in 1839 and 1840

Poté, co byla v roce 1839 daguerrotypie přivedena na svět, rychle se prosadila i jako nástroj pro zaznamenání mikroskopických pozorování. S cílem přetisknout mikrofotografické snímky na papír byly daguerrotypie také leptány v kyselině, aby se přeměnily v matrice pro tisk z hloubky. Studium přímých svědectví o zkoumání daguerrotypií pod lupou nebo mikroskopem v roce 1839 a v následujících letech napomáhá pochopit, jak byly tyto techniky leptu vynalezeny. Až třistanásobné zvětšování odhalilo částice vytvářející na desce obraz v detailech, které překonaly pouhé zvětšení obrazu pod lupou. Abychom se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak tehdy obraz ve velkém zvětšení vypadal, byla provedena rekonstrukce prvních mikroskopických zkoumání daguerrotypií pomocí dvou historických složených mikroskopů. Vzniklé snímky se podobají výsledkům získaným s dnešními běžnými optickými mikroskopy. Pojem daguerrovského „dalekohledu“ je probrán v souvislosti s rozlišením obrazu i pozorovací vzdáleností a výzkum dále rozšiřuje moderní mikro-daguerrotypický snímek daguerrotypie pořízený autorem.  Tato studie prokazuje, že především zkoumání daguerrotypií pod mikroskopem umožnilo průkopníkům tohoto média formulovat první teorie o procesech vzniku obrazu a o finální mikrostruktuře daguerrotypických desek. To je poté dovedlo k vyvinutí metod leptu, které by daguerrotypie převedly na matrice pro tisk z hloubky.Kontakt na autora:

m.juergens@rijksmuseum.nl


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0302

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:008e371b-c836-459f-9b63-4438ff3f3dfe

< zpět