Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Lenka Bydžovská

Petr Wittlich, Rodin


DOI: HTTPS://DOI.ORG/10.54759/ART-2022-0309

Plný text v Digitální knihovně Akademie věd ČR:
https://kramerius.lib.cas.cz/uuid/uuid:49949e64-5b58-4e16-9fe1-53f07838bd64

< zpět