Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2003

Články

Ivana Panochová

Guercino's Et in Arcadia ego: A Commentary on the Interpretations

Guercinovo Et in Arcadia ego: Poznámky k výkladům

s. 3-12

| detail |

Štěpán Vácha

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Ikonografie Reinerových fresek v Královském sále a v prelatuře cisterciáckého kláštěra na Zbraslavi

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Die Ikonografie der Reinerschen Fresken im Königsaal und in der Prälatur des Zisterzienserklosters in Zbraslav

s. 13-29

| detail |

Martin Horáček

Bernhard Grueber a jeho příspěvek k počátkům novorenesance v Čechách

Bernhard Grueber und sein Beitrag zu den Anfängen der Neorenaissance in Böhmen

s. 30-43

| detail |

Martina Pachmanová

The Liberating Power of Exiled Laughter: Gender, Caricature, and the Antifascist Movement in the Pre-war Czechoslovakia. The Case of Simplicus

Revoluční síla exilového smíchu: gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus

s. 44-52

| detail |

Archiv

Klára Simandlová

Jiří Padrta, Dopisy Gérardu Gassiot-Talabotovi z let 1967-1969

s. 53-58

| detail |

Zprávy

Milada Studničková

Summa Fratris Alexandri: Neznámý iluminovaný rukopis z berlínské Státní knihovny

s. 58-60

| detail |

Recenze

Jiří Kroupa

Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV: Barock

s. 60-63

Jan Chlíbec

Andrea Langer - Georg Michels (ed.), Metropolen und Kulturtransfer um 15./16. Jahrhundert: Prag - Krakau - Danzig - Wien

s. 64-65

Hana Seifertová

Peter Königfeld, Johann Heiss: Memmingen und Augsburg, 1640-1704

s. 65-67

Helena Lorenzová

Frank Illing, Jan Mukařovský und die Avantgarde

s. 68-69

Anotace

s. 70-71

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 71-75

Zásady úpravy textů

s. 76