Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Klára Simandlová

Jiří Padrta, Dopisy Gérardu Gassiot-Talabotovi z let 1967-1969

Francouzský kritik a teoretik Gérard Gassiot-Talabot (1929-2002) byl v kontaktu s českým prostředím od roku 1965. S Jiřím Padrtou se seznámil zřejmě rok poté, kdy se podílel v Praze na organizování výstavy narativní figurace. Padrtovy dopisy ze soukromého archivu Gassiot-Talabota jsou nejen cenným svědectvím o vzájemné spolupráci obou osobností, ale vypovídají i o Padrtově osobním prožívání tehdejších překotných politických událostí.


< zpět