The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

1/2003

Articles

Ivana Panochová

Guercino's Et in Arcadia ego: A Commentary on the Interpretations

Guercinovo Et in Arcadia ego: Poznámky k výkladům

pp. 3-12 (Czech summary)

| detail |

Štěpán Vácha

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Ikonografie Reinerových fresek v Královském sále a v prelatuře cisterciáckého kláštěra na Zbraslavi

The Iconography of Reiner's Frescoes in the Royal Hall and the Prelature of the Cistercian Monastery in Zbraslav

pp. 13-29 (German summary)

| detail |

Martin Horáček

Bernhard Grueber a jeho příspěvek k počátkům novorenesance v Čechách

Bernhard Grueber and His Contribution to the Beginnings of Neo-Renaissance in Bohemia

pp. 30-43 (German summary)

| detail |

Martina Pachmanová

The Liberating Power of Exiled Laughter: Gender, Caricature, and the Antifascist Movement in the Pre-war Czechoslovakia. The Case of Simplicus

Revoluční síla exilového smíchu: gender, karikatura a protifašistické hnutí v předválečném Československu. Případ Simplicus

pp. 44-52 (Czech summary)

| detail |

Archives

Klára Simandlová

Jiří Padrta, Dopisy Gérardu Gassiot-Talabotovi z let 1967-1969

Letters to Gérard Gassiot-Talabot from 1967-1969

pp. 53-58

| detail |

News

Milada Studničková

Summa Fratris Alexandri: Neznámý iluminovaný rukopis z berlínské Státní knihovny

Summa Fratris Alexandri: An Unknown Illuminated Manuscript from the Berlin State Library

pp. 58-60

| detail |

Reviews

Jiří Kroupa

Hellmut Lorenz (ed.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV: Barock

pp. 60-63

Jan Chlíbec

Andrea Langer - Georg Michels (ed.), Metropolen und Kulturtransfer um 15./16. Jahrhundert: Prag - Krakau - Danzig - Wien

pp. 64-65

Hana Seifertová

Peter Königfeld, Johann Heiss: Memmingen und Augsburg, 1640-1704

pp. 65-67

Helena Lorenzová

Frank Illing, Jan Mukařovský und die Avantgarde

pp. 68-69

Annotations

pp. 70-71

New Additions to the Literature on Art History

pp. 71-75

Stylistic Conventions for Texts

p. 76