Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivana Panochová

Guercino's Et in Arcadia ego: A Commentary on the Interpretations

Nejznámějším ikonografickým rozborem námětu Et in Arcadia ego je slavná stať Ervina Panofského. Autorka se pokouší kriticky zrevidovat její závěry a navrhnout novou interpretaci tohoto tématu. Zaměřuje se přitom na dílo s dotyčným motivem od malíře Guercina, které podle ní zřejmě nezachycuje Smrt v roli mementa, ale jde spíše o pašijovou alegorii, christianizující pohanský svět zosobněný Arkádií.


< zpět