Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martina Pachmanová

The Liberating Power of Exiled Laughter: Gender, Caricature, and the Antifascist Movement in the Pre-war Czechoslovakia. The Case of Simplicus

Studie se věnuje genderové analýze humoristického týdeníku Simplicus, který vycházel v Praze od roku 1934. Jelikož ho připravovala skupina německých exilových umělců, stal se prostřednictvím humoru a karikatury nástrojem proti Hitlerově ideologii. Autorka upozorňuje především na zvláštní spojení politiky, sexuality a erotiky, skrze něž nebyla kritizována jen propaganda Třetí říše, ale byly zároveň podvraceny i mnohé genderové stereotypy.


< zpět