Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Horáček

Bernhard Grueber a jeho příspěvek k počátkům novorenesance v Čechách

Německý architekt, restaurátor a teoretik Bernhard Grueber pobýval v letech 1845-1870 v Čechách. Nejenže se zde podílel na realizacích několika staveb, ale působil i prostřednictvím svých článků jako první systematický propagátor "přísné" neorenesance. V příspěvku je poukázáno na Grueberova teoretická i praktická východiska a jeho činnost na naší půdě je zasazena do širších souvislostí.


< zpět