Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Milada Studničková

Summa Fratris Alexandri: Neznámý iluminovaný rukopis z berlínské Státní knihovny

Zpráva uvádí do české literatury rukopis Státní knihovny v Berlíně (sign. Magdeburg Cod. 11), obsahující text druhé části z druhé knihy teologické sumy scholastika Alexandra z Halle (1185-1245), zvané Summa Fratris Alexandri. Podle přípisu je zřejmé, že rukopis pocházel z Prahy, kde ho koupil v roce 1433 německý bohoslovec Jindřich Toke, který tehdy navštívil zemi jako člen poselstva Basilejského koncilu.


< zpět