Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Štěpán Vácha

"De regalibus honoribus in Aula Regia." Ikonografie Reinerových fresek v Královském sále a v prelatuře cisterciáckého kláštěra na Zbraslavi

Fresky tzv. Královského sálu v cisterciáckém klášteře na Zbraslavi namaloval Václav Vavřinec Reiner v roce 1728. Literární předlohou těchto děl byla středověká Zbraslavská kronika. Na základě jejího průzkumu i dalších pramenů jsou v článku nově identifikovány ikonografické motivy maleb a interpretovány v dobovém politicko-společenském kontextu. Objevně jsou vyloženy také fresky prelatury, kterou Reiner vymaloval v roce 1739.


< zpět