Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1998

Články

Georges Didi-Huberman

Rovina materiálu. Tvárnost, znepokojení, přežívání

The Status of Material. Plasticity, Uneasiness, Survival

s. 502-514

| detail |

Jiří Svoboda

Magdalénské umění v českých zemích. Variabilita stylu u paleolitických lovců

Magdalenian Art in the Czech Lands: Variability in Style of the Paleolithic Hunters

s. 515-521

| detail |

Jiří Kroupa

Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner

Das Dietrichstein-Palais in Brünn und Ludwig Sebastian Kaltner

s. 522-547

| detail |

Markéta Večeřáková

Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné architektuře

Changes in Liturgical Space in Prague inter-war Sacral Architecture

s. 548-558

| detail |

Steven A. Mansbach

Some "Western" Reflections on the Classical Modern Art from "Eastern" Europe

Několik "západních" úvah o klasickém moderním umění z "východní" Evropy

s. 559-564

| detail |

Zprávy

Jaroslava Lencová - Martin Halata

Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR

s. 565-571

| detail |

Recenze

Klára Benešovská

Jacques Le Goff, Středověká imaginace

s. 571-573

Helena Lorenzová

Umberto Eco, Umění a krása ve středověké estetice

s. 573-575

Ivo Kořán

Judith Oexle - Markus Bauer - Marius Winzeler (eds.), Zeit und Ewigkeit

s. 576-580

Jiří Kropáček

Dillian Gordon - Lisa Monnas - Caroline Elam (eds.), The Regal Image od Richard II and the Wilton Diptych

s. 580-582

Lubomír Konečný

Reinhart Koselleck, Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes

s. 582-584

Anděla Horová

Ján Abelovský - Katarína Bajcurová, Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949

s. 584-586

Anotace

s. 587-588

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 589-592

Obsah XLVI ročníku Umění

s. 593-594