The journal is included in Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO | ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | European Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/1998

Articles

Georges Didi-Huberman

Rovina materiálu. Tvárnost, znepokojení, přežívání

The Status of Material. Plasticity, Uneasiness, Survival

pp. 502-514 (English summary)

| detail |

Jiří Svoboda

Magdalénské umění v českých zemích. Variabilita stylu u paleolitických lovců

Magdalenian Art in the Czech Lands: Variability in Style of the Paleolithic Hunters

pp. 515-521 (English summary)

| detail |

Jiří Kroupa

Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner

The Dietrichstein Palace in Brno and Ludwig Sebastian Kaltner

pp. 522-547 (German summary)

| detail |

Markéta Večeřáková

Změny liturgického prostoru v pražské meziválečné architektuře

Changes in Liturgical Space in Prague inter-war Sacral Architecture

pp. 548-558 (English summary)

| detail |

Steven A. Mansbach

Some "Western" Reflections on the Classical Modern Art from "Eastern" Europe

Několik "západních" úvah o klasickém moderním umění z "východní" Evropy

pp. 559-564 (Czech summary)

| detail |

News

Jaroslava Lencová - Martin Halata

Veltruské veduty Jana Ranzmayera ze sbírky Ústavu dějin umění AV ČR

Jan Ranzmayer's views of Veltrusy from the Collection of the Institute for Art History of the Academy of Sciences of the Czech Republic

pp. 565-571

| detail |

Reviews

Klára Benešovská

Jacques Le Goff, Středověká imaginace

pp. 571-573

Helena Lorenzová

Umberto Eco, Umění a krása ve středověké estetice

pp. 573-575

Ivo Kořán

Judith Oexle - Markus Bauer - Marius Winzeler (eds.), Zeit und Ewigkeit

pp. 576-580

Jiří Kropáček

Dillian Gordon - Lisa Monnas - Caroline Elam (eds.), The Regal Image od Richard II and the Wilton Diptych

pp. 580-582

Lubomír Konečný

Reinhart Koselleck, Zur politischen Ikonologie des gewaltsamen Todes

pp. 582-584

Anděla Horová

Ján Abelovský - Katarína Bajcurová, Výtvarná moderna Slovenska. Maliarstvo a sochárstvo 1890-1949

pp. 584-586

Annotations

pp. 587-588

New Additions to Literature on Art History

pp. 589-592

Contents of Volume XLVI of Umění

pp. 593-594