Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Georges Didi-Huberman

Rovina materiálu. Tvárnost, znepokojení, přežívání

Předkládaná studie reflektuje postoj historiků umění k jedinečnému materiálu, jakým je vosk. V úvodu autor charakterizuje pomocí názorů předních filosofů a teoretiků umění jeho zvláštní vlastnosti, mezi nimiž vyniká především tvárnost, dovolující nejen bezprostřední výraz voskové plastiky, ale i přesnost jejích detailů, vyvolávajících při recepci pocit znepokojení. Stať ústí v kritický rozbor postojů historiků umění, kteří zaujímají k vosku jako materiálu výtvarných děl často negativní stanoviska a vylučují pod vlivem vlastních metodologických koncepcí voskovou plastiku z dějin umění. Na druhé straně však autor podotýká, že vosk - z hlediska materiálu - deklasuje akademické ideje žánru i ideu umění vůbec. Text doplňuje záznam části diskuse vedené Petrem Wittlichem, která následovala po přednášce Didi-Hubermana ve Francouzském institutu v Praze v listopadu 1997.


< zpět