Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Kroupa

Dietrichsteinský palác v Brně a Ludwig Sebastian Kaltner

Stať Jiřího Kroupy splácí určitý dluh uměleckohistorického bádání k vysoce kvalitní budově Dietrichsteinského paláce na Horním Rynku v Brně, jejíž stavební vývoj nebyl dosud uspokojivě vysvětlen. Na základě zachovaných písemných pramenů autor představuje dlouhou stavební historii paláce, odvíjející se od počátků 17. století. Zvýšenou pozornost zasluhuje přestavba v druhé čtvrtině 18. století navržená vídeňským stavitelem Ludwigem Sebastianem Kaltnerem. Kroupova studie zahrnuje zárověň metodologické otázky, týkající se sledování vztahu architektonické úlohy a umělecké formy jako prostředku vizuální komunikace v dějinách architektury.


< zpět