Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Jiří Svoboda

Magdalénské umění v českých zemích. Variabilita stylu u paleolitických lovců

Článek navazuje na autorovo pojednání o moravském gravettienu (Umění XLV, 1997, č. 5), který období magdalénu předcházel. Jiří Svoboda demonstruje na příkladech magdalénského umění, jehož nejvýznamnější lokalitou na našem území je jeskyně Pekárna v jižní části Moravského krasu, charakteristické rysy tohoto jednotného středoevropského stylu. K nim patří realismus, ale i tendence ke schematizaci, projevující se zvláště ve stylizaci ženské postavy. Závěr příspěvku se dotýká magdalénské ornamentiky, vyznačující se výrazným dynamismem.


< zpět