Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Steven A. Mansbach

Some "Western" Reflections on the Classical Modern Art from "Eastern" Europe

Autor článku se zamýšlí nad dosavadním chápáním modernismu v Evropě, v němž byla připisována vůdčí role estetické tvorby západním kulturním centrům. Poznání moderního umění východní Evropy vede Mansbacha k nutnosti formulovat nové kritické metodologie a teoretické strategie, které by lépe odrážely obecný vývoj moderního umění. Autor požaduje přezkoumání zatím převažujícího západního paradigmatu klasického moderního umění, jeho strukturální proměnu a překonání jeho nynější vnitřní předpojatosti.


< zpět