Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

6/2006

Články

Marina Hořínková

K otázce intervence svatých bojovníků křesťanského Východu a Západu

The Interventions of Holy Warriors of the Christian East and West

s. 482-491

| detail |

Ivana Panochová

Offiziere und Rivalen Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Böhmen und Mähren

Důstojníci a rivalové Albrechta z Valdštejna v roli stavebních donátorů v době třicetileté války v Čechách a na Moravě

s. 492-503

| detail | PDF |

Martin Mádl

Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malby
v olomoucké kapli Božího Těla

Handke's Sketch in the Strahov Picture Gallery
and the Painting in the Olomouc Corpus Christi Chapel

s. 504-512

| detail |

Petr Rezek

Le Corbusier 1920-1928: The Crow, or the Crow-Shot?

Le Corbusier 1920-1928: Havran, nebo havranář?

s. 513-516

| detail | PDF |

Zprávy

Petr Pavelec

Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově

s. 518-523

| detail |

Ulrike Seeger

Giovanni Battista Madernas Dekorationsentwürfe für das Palais Czernin auf dem Hradschin in Prag

s. 523-530

| detail |

Dopisy redakci

Ladislav Kesner

Kde a jak psát o teorii?

s. 517-518

Recenze

Petr Wittlich

Hal Foster, Prosthetic Gods

s. 531-534

Hana Pátková

Gertrud Mras - Renate Kohn (ed.), Epigraphik 2000. Neunte Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik

s. 535-536

Michael Huig

Zdeněk Hojda - Roman Prahl (ed.), Kunstverein nebo / oder Künstlerverein. Hnutí umělců v Praze 1830-1856, Die Künstlerbewegung in Prag 1830-1856

s. 536-537

Hubert Guzik

Rostislav Švácha - Marie Platovská (ed.), Dějiny českého výtvarného umění V, 1939-1958

s. 538-542

Anotace

s. 543-544 

Z přírůstků uměleckohistorické literatury

s. 545-547 

Obsah LIV. ročníku Umění

s. 548-549