Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ivana Panochová

Offiziere und Rivalen Albrecht von Waldsteins als Stifter von Bauwerken in der Zeit des Dreißigjährigen Kriegs in Böhmen und Mähren

Studie sleduje stavební aktivity příslušníků císařské armády v době třicetileté války, spojené zejména s činností na regionálních panstvích. Důstojníci Albrechta z Valdštejna či jeho vojenští rivalové přinášeli do Čech kromě politických změn i novou kulturní orientaci a aktuální protobarokní styl. Mimo jiné šlo o španělského generála Baltazara Marradase y Vique a jeho pobočníka Martina Huertu.


< zpět