Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Ulrike Seeger

Ve würtemberské zemské knihovně ve Stuttgartu se nalézají návrhové kresby hornoitalského architekta Giovanniho Battisty Maderny, které lze spojit se stavbou Černínského paláce v Praze na Hradčanech. Autorka studie přibližuje jejich charakter a celkový význam. Jejich vznik klade do let 1683-1688.


< zpět