Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Martin Mádl

Handkeho skica ze Strahovské obrazárny a malby
v olomoucké kapli Božího Těla

Ve sbírce Královské kanonie premonstrátů na Strahově se nalézá skica, která byla dlouhou dobu považována za dílo Václava Vavřince Reinera. Příspěvek nově dokládá, že jde o ricordo, vztahující se k výmalbě kaple Božího Těla v bývalém císařském konviktu v Olomouci. Autorem skici i provedené výzdoby byl olomoucký malíř Jan Kryštof Handke.


< zpět