Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Pavelec

Nástěnné malby v interiéru kaple nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově

Zpráva věnuje pozornost nástěnným malbám v kapli nad severní předsíní kostela sv. Víta v Českém Krumlově, vybudované současně s kostelem po roce 1407. Přináší jejich stylový a ikonografický rozbor a upřesňuje jejich dataci.


< zpět