Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Petr Rezek

Le Corbusier 1920-1928: The Crow, or the Crow-Shot?

Článek polemizuje s rozšířenou představou o architektu Le Corbusierovi jako spolutvůrci internacionálního stylu, vyznačujícího se chladností, postrádajícího barevnost a soustřeďujícího se na vědecky fundované uspokojování potřeb. Dva vybrané příklady demonstrují Le Corbusierův skutečný cíl, pro nějž užíval titul "vznešenost".


< zpět