Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCOARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts IndexEuropean Science Foundation (European Index for the Humanities – ERIH)

Marina Hořínková

K otázce intervence svatých bojovníků křesťanského Východu a Západu

Skupina svatých vojínů patří mezi nejvíce uctívané skupiny světců ve východním křesťanství. Podle hagiografické literatury šlo o vojáky, umučené pro svou víru v Krista. Článek se zabývá úctou k těmto bojovníkům a ukazuje, že na Západě se jejich kult příliš nerozšířil a byl nahrazen vzýváním zemských patronů. Výjimku v tomto ohledu představoval sv. Jiří.


< zpět